«Artec Aqua har bygd oss et fantastisk anlegg, som har levert varene fra første dag.»

Stig Joar Krogli, Salmobreed Salten

Bedre for fisken - mer lønnsomt for oppdretter

Trives fisken så øker overlevelsesgraden og vekstraten, som igjen fører til mer lønnsom drift for deg som oppdretter.

Utvalgte referanseprosjekt

Aktuelt