‹ REFERANSER

Nordnorsk Stamfisk AS (AquaGen Steigen)

Nytt stamfiskanlegg på lokalisasjon for et nedlagt settefiskanlegg.

Fact file

 • Byggherre: Nordnorsk Stamfisk AS
 • Totalentreprenør: Artec Aqua AS
 • Byggestart: November 2013
 • Overlevert anlegg: Mai 2015
 • Produksjonskapasitet: 105 millioner lakserogn
 • Areal nybygg: 3760 m2
 • Karvolum totalt: 760 m3
 • Teknologier: Gjenbruk, Gjennomstrømning
 • Vannkvaliteter: Ferskvann
 • Kontraktstørrelse: 135 000 000
 • Sted: Leines, Steigen kommune, Nordland fylke.

Anlegget var det første stamfiskanlegget bygget i NordNorge, og det er AquaGen avd. Steigen som drifter anlegget. Med anlegget i full drift vil det kunne produsere minimum 150 millioner rognkorn årlig, basert på landsetting av stamfisk fra Nova Sea, Nordlaks og Cermaq sine lokalisasjoner i regionen.