Personvernerklæring for Artec Aqua AS

Denne personvernerklæringen gir informasjon om hvordan Artec Aqua AS («Artec Aqua») behandler personopplysninger.

Denne personvernerklæring ble sist revidert 06.08.19

Vi i Artec Aqua leverer produkter og systemer til landbasert oppdrett. Behandling av personopplysninger er ikke en stor del av vårt virke. Nedenfor kan du allikevel lese hvordan vi behandler personopplysningene til våre kunder, leverandører og samarbeidsparter.

Det er Artec Aqua som er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som er beskrevet i denne erklæringen.

Vi behandler personopplysninger for to forskjellige formål; gjennomføre salg og markedsføring av våre produkter. Denne behandling av personopplysninger krever rettslig grunnlag. Slikt rettslig grunnlag kan være eksempelvis være avtale som den registrerte er part i, en lovbestemt forpliktelse eller samtykke til behandlingen, jf GDPR art 6. Under punkt 1 kan du lese mer om formålene bak vår behandling av personopplysninger, hvilke rettslige behandlingsgrunnlag som ligger bak, og hvilke personopplysninger som behandles i forbindelse med formålene.

1 Formålet med behandlingen av personopplysninger

1.1 Behandling av personopplysninger med formål om å gjennomføre salg av våre produkter

For å kunne levere våre produkter behandler vi kontaktinformasjonen til våre leverandører og kunder. Kontaktinformasjon består av navn, telefonnummer, adresse, e-post, selskapstilknytning og fakturainformasjon.

Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er oppfyllelse av avtale.

1.2 Behandling av personopplysninger for markedsføringsformål

For å kunne nå ut til eksisterende, potensielle og tidligere kunder og samarbeidspartnere markedsfører vi våre tjenester gjennom utsendelse av nyhetsbrev. For dette formål benytter vi navn og e-postadresse.

Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen av personopplysningene er samtykke.

Dersom du har gitt ditt samtykke til at vi kan sende deg nyhetsbrev så kan du når som helst trekke dette tilbake ved å benytte deg av avmeldingslenken nederst i nyhetsbrevet eller kontakte oss på nyhetsbrev@artec-aqua.com.

2 Sikkerhet

Artec Aqua har dokumenterte tekniske og organisatoriske tiltak som sikrer at personopplysningene behandles på en måte som sikrer deres konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet.

3 Mottakere av personopplysningene og bruk av underleverandører

Artec Aqua gir ikke dine personopplysninger videre til tredjeparter med mindre slik utlevering følger av rettslige forpliktelser for virksomheten.

Artec Aqua benytter underleverandører (databehandlere) for enkelte administrative oppgaver. For de tilfeller at personopplysninger deles med databehandler er behandlingen av personopplysninger sikret gjennom databehandleravtaler. Databehandleravtalene sikrer at personopplysningene ikke brukes til annet formål og at behandlingen oppfyller kravene i GDPR.

Artec Aqua behandler ikke personopplysninger utenfor EU/EØS.

4 Dine rettigheter som registrert

Dersom vi behandler dine personopplysninger kan du henvende deg til oss og kreve

Dersom du som registrert er uenig i hvordan vi behandler personopplysninger så har du anledning til å kontakte Datatilsynet.

5 Oppbevaringstid

Artec Aqua vil lagre personopplysningene så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet med behandlingen. Vi vil ikke lagre personopplysningene ut over dette, med mindre det eksisterer annet rettslig grunnlag for fortsatt behandling, for eksempel regnskaps- og bokføringsplikter.

For nyhetsbrev innebærer dette frem til du formidler at du ikke lenger ønsker å motta vårt nyhetsbrev via lenke i brevet.

6 Kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig

Dersom du har spørsmål til hvordan Artec Aqua behandler personopplysninger kan du ta kontakt med Kontorleder Sissel Thalberg Reppe, sre@artec-aqua.com.