Aktuelt

Totalentreprenøren som skaper fremtidens oppdrettsanlegg

Nå søker Artec Aqua flere folk.

Eide Smolt velger Artec Aqua for oppgradering av anlegg

Artec Aqua har blitt tildelt en kontrakt fra Eide Smolt med en samlet verdi på omtrent 70 millioner kroner. Kontrakten inkluderer også en opsjon på ytterligere 38 millioner kroner.

En del av Endúr – et nordisk industrikonsern innen marin infrastruktur

I Artec Aqua jobber vi for å gjøre fiskeoppdrett renere, tryggere og mer lønnsomt. Vi utvikler teknologi og løsninger som styrker Norge som verdens fremste sjømatnasjon, samtidig som vi bidrar til å sikre trygg, sunn og god mat til verdens befolkning.

Aqua Nor 2023: Velkommen til seminar om landbasert matfiskanlegg

Under årets Aqua Nor inviterer Artec Aqua og Salmon Evolution til seminar hvor vi deler nøkkelinformasjon om byggeprosjektet og anleggets ytelser etter 18 måneders drift.

Tildelt kontrakt for Salmon Evolution's Fase 2

Salmon Evolution ASA har i dag tildelt Endúr ASA sitt heleide datterselskap Artec Aqua AS kontrakten om å levere prosessanlegget for fase 2 (BTB) av lakseoppdretters landbaserte oppvekstanlegg for lakseoppdrett på Indre Harøy, Norge.

Er du student og nysgjerrig på næringslivet på Sunnmøre?

I august har du muligheten til å bli med på en SKIKKELIG «Sunnmøre Experience»!

Salmon Evolution, et gjennombrudd for Artec Aqua innen landbasert matfisk

Første slakt for Salmon Evolution var også et gjennombrudd for Artec Aqua, som er totalentreprenør og teknologileverandør med ansvar for å prosjektere og levere anlegget. Nå forventer Artec Aqua økt etterspørsel for tilsvarende hybridsystemer.

Artec Aqua signerer avtale med islandsk oppdrettsaktør

Torsdag 26. august signerte Artec Aqua AS en avtale med islandske Geo Salmo ehf om å prosjektere og bygge et landbasert oppdrettsanlegg for atlantisk laks på Island.

Fra rogn til rogn – uten forstyrrelser

Fredag 1. juli kunne Artec Aqua offisielt overlevere andre byggetrinn av det biosikre fyllsyklusanlegget Profunda i Barstadvika i Ørsta kommune, til AquaGen.