‹ STILLINGER

Anleggsleder

Vil du lede bygging av store landbaserte oppdrettsanlegg?

Artec Aqua - totalentreprenør for landbasert oppdrett.
Vi var tidlig ute med en satsing på landbasert oppdrett, og har siden oppstart i 2002 posisjonert oss som en ledende totalentreprenør av landbasert oppdrettsanlegg til stamfisk, smolt, og matfisk, hvor selskapets mange egenutviklede produkt- og prosesstekniske løsninger utgjør spydspissen i teknologien. Vi håndterer jobben fra rådgivning, prosjektering, kontrahering, bygging, og igangkjøring, og våre anlegg er i dag i drift langs store deler av kysten. Dette er vi stolt av, men vi er fortsatt i en vekstfase og utvikler oss stadig for å møte fremtidens krav. Vi vil mye, vi skal mye, og vi har en ambisjon om å utvikle verdens mest pålitelige anlegg for landbasert oppdrett.

Vi ser etter en Anleggsleder som vil være ansvarlig for daglig drift av våre byggeplasser, og sikre gjennomføringen av prosjektene innenfor kravene som ligger i kontrakten. Anleggslederen har hovedansvaret for byggeplassens daglige drift, og har sammen med prosjektleder ansvar for å sikre at prosjektet leverer på sine mål/krav for HMS, økonomi og kvalitet.

Vi ser etter deg som har solid erfaring fra større bygg- og anleggsprosjekter, hvor du kan vise til gode resultater. Arbeidssted vil være på byggeplass og du vil lede prosjektet lokalt.

Du har evne til å få med deg folk, og du jobber planmessig for å sikre at vi leverer i henhold til plan. Du er stødig og beslutningssterk, og evner å lede gjennom andre ledere på byggeplassen.

Du skal jobbe hos oss fordi vi kan tilby deg unike prosjekter i en bransje som er midt inne i en rivende utvikling. Vi har stort fokus på å være en lettbent organisasjon som gir reell beslutningsmyndighet lokalt hvor prosjektene er. Du får muligheten til å forme rollen, og påvirke hvordan vi drifter våre byggeplasser.

Arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner

Gå til søknadsside