‹ REFERANSER

Hofset Aqua avd. Tafjord

Nytt ørretanlegg på lokalisasjon av et nedlagt anlegg.

Fact file

 • Byggherre: Hofset Aqua AS
 • Totalentreprenør: Artec Aqua AS
 • Konstruksjonsstart: August 2017
 • Overlevering: November 2018
 • Produksjonskapasitet: 4 millioner smolt
 • Areal nybygg: 3920 m2
 • Karvolum totalt: 3900 m3
 • Teknologier: FTS, FTS-R
 • Vannkvalitet: Ferskvann, brakkvann og sjøvann
 • Kontraktsverdi: NOK 219 million
 • Lokasjon: Tafjord, Fjord kommune, Møre & Romsdal fylke.

Artec Aqua har vært totalentreprenør og levert et nøkkelferdig anlegg til Hofset Aqua. Anlegget er bygget på et område der byggherre tidligere har hatt produksjon av settefisk.

Prosjektet er det første, der vi har designet og bygget, et komplett anlegg for ørretoppdrett.

Anlegget gir Hofset Aqua et nytt «gir» i forhold til å være selvforsynt med fisk til sine matfiskanlegg.