‹ REFERANSER

Salmobreed Salten

Nytt stamfiskanlegg på ny næringstomt.

Fact file

 • Byggherre: Salmobreed Salten AS
 • Totalentreprenør: Artec Aqua AS
 • Byggestart: September 2016
 • Overlevert anlegg: Oktober 2018
 • Produksjonskapasitet: 150 millioner lakserogn
 • Areal nybygg: 8800 m2
 • Karvolum totalt: 7900 m3
 • Teknologier: RAS, Gjenbruk, Gjennomstrømning
 • Vannkvaliteter: Ferskvann, Brakkvann, Sjøvann
 • Kontraktstørrelse: 389 000 000
 • Sted: Kobbelv, Sørfold kommune, Nordland fylke.

Med anlegget i full drift vil kunden kunne produsere minimum 150 millioner rognkorn årlig, fordelt utover årets 52 uker. I anlegget holdes fisken hele veien fra 100 gram til fullmoden stamfisk på opptil 20 kilo. Kontrollerte betingelser gjør at anlegget har total kontroll over fiskens modningsprosesser.

Spesielt stolt er vi av at anlegget kan besørge interntransport av all fisken med et minimum av personellmessig håndtering.

Anlegget er trolig verdens mest komplekse stamfiskanlegg, og er klart det mest krevende anlegget vi har prosjektert og bygget.

«Artec Aqua har bygd oss et fantastisk anlegg, som har levert varene fra første dag.»

Stig Joar Krogli, Daglig leder, Salmobreed Salten AS