‹ REFERANSER

Ellingsen Seafood avd. Silver Seed

Nytt smoltanlegg på ny sjøfylling.

Fact file

 • Byggherre: Ellingsen Seafood AS
 • Totalentreprenør: Artec Aqua AS
 • Byggestart: November 2018
 • Overlevering: September 2020
 • Produksjonskapasitet: 4 millioner smolt
 • Areal nybygg: 4795 m2
 • Totalt karvolum: 4587 m3
 • Teknologier: FTS, FTS-R
 • Vannkvaliteter: Ferskvann
 • Kontraktsverdi: NOK 330 million
 • Lokasjon: Mølnarodden, Flakstad kommune, Nordland fylke.

Artec Aqua har prosjekter og bygget et nytt smoltanlegg på Mølnarodden i Lofoten, Norge. Fabrikken er bygget ved siden av byggherres gamle anlegg, som ble revet når nye anlegget stod ferdig. Anlegget er bygget med mulighet for utvidelse slik at produksjonskapasiteten kan økes fra 4 til 6 millioner smolt.

Anlegget gir Ellingsen Seafood en økt kapasitet og anledning til langt bedre utnyttelse av sjølokasjoner, bedre fiskehelse og totaløkonomi i foretaket.