Artec Aqua Flowthrough System™

Vår fleksible løsning med full gjennomstrømning av vannet. For anlegg der man har stabil tilgang på råvann med egnet temperatur. Artec Aqua Flowthrough System™ gir best kost/nytte-effekt på lokasjoner der man har gode og stabile forhold, og hvor råvannet vinterstid ikke går under 8 grader.

Gjennomstrømmingsanlegg har vært den grunnleggende teknologien fra den land­baserte oppdrettsnæringens opprinnelse. Artec Aqua Flowthrough ­SystemTM  er biologisk mest likt det man finner i naturen, og det mest biosikre systemet. Anleggene fungerer like godt i ferskvann som i sjøvann. 

 • Høy vannkvalitet
 • For matfiskanlegg i påvekstfase (1-6 kg). 
 • Den mest brukte løsningen på anlegg rettet mot klekkeri og startforing i tidlig fase. 
 • Rensing av innløpsvannet sikrer en best mulig vannkvalitet. 
 • Optimal biosikkerhet, uten risiko for H2S. 
 • Enkle og sikre i drift, med oversiktlige prosedyrer og tilsyn.

Artec Aqua Hybrid System™

Det beste fra to verdener. Resirkulering av opptil 65 % av vann­mengden. For smolt­anlegg med tilstrekkelig tilgang på ferskvann, samt for postsmolt- og matfiskanlegg der man ikke har tilgang på råvann med egnet temperatur, og ønsker en styrt vanntemperatur. Et Artec Aqua Hybrid SystemTM gir best kost/nytte-­effekt der man har behov for oppvarming av råvannet.

Et Artec Aqua Hybrid SystemTM er fra et ­teknisk ståsted mye det samme som et Artec Aqua Flowthrough ­SystemTM. Det er kun CO2-lufteren som utgjør tillegget.  

Hovedkomponenten i et Artec Aqua Hybrid SystemTM er vår egen­utviklede DeGasso CO2. 

 • Høy vannkvalitet
 • DeGasso CO2 sørger for effektiv utlufting av CO2, og gjør at nødvendig vannmengde kan reduseres til 35 % av behovet i et Flowthrough System. 
 • Hvert kar har sin egen CO2-lufter som gjør at karet forblir sin egen smittesone. 
 • Stabil og ønsket temperatur til enhver tid.
 • Vesentlig mer biosikkert enn RAS.
 • Optimal biosikkerhet, uten risiko for H2S. 
 • Enkle og sikre i drift, med oversiktlige prosedyrer og tilsyn. 

Artec Aqua RAS™

RAS med optimal vannkvalitet. For anlegg der tilgjengelig vannmengde er begrenset eller hvor utslippskrav ikke tillater bruk av andre teknologier.

Et Artec Aqua RASTM-anlegg er i karhallen nærmest identisk med et Flowthrough- og Hybrid System. Det er kun i teknisk rom at anleggene skiller seg vesentlig fra hverandre.

Hjertet i RAS-modulen er biofilteret. Vi har utviklet et eget biofilter Multistep MB, som er basert på en moving-bed teknologi for effektiv omdanning av ­ammoniakk.

 • Høy vannkvalitet
 • Minimert risiko for H2S. 
 • Fleksibelt – kan kjøres i både Hybrid- og Flowthrough-­modus
 • Mulighet for karvis temperatur­regulering samt isolering av enkeltkar i forbindelse med vedlikehold og reparasjoner.
 • Scorer høyt på både vannkvalitet og fiskehelse. 
 • Lavt stressnivå for fisken – noe av det beste som er dokumentert innen landbasert oppdrett (UiN). 
 • Optimal utnyttelse av vannressursen og maksimal produksjon. 
 • Enkle og sikre i drift, med oversiktlige prosedyrer og enkelt tilsyn med prosesser og biofilter.