‹ SYSTEMLØSNINGER

Artec Aqua Flowthrough System™ – FTS

Gjennomstrømmingsanlegg har vært den grunnleggende teknologien fra oppdrettsnæringens opprinnelse. Når fisketettheten i anleggene begynte å økte var første tiltak å tilføre oksygen til karene. Anlegg man i dag omtaler som gjennomstrømmingsanlegg har normalt vannbehandling som inneholder oksygenering, temperaturregulering og lufting.

Vi anbefaler gjennomstrømming fortrinnsvis til klekkeri og startforing.

Hvorfor gjennomstrømning

 • I utgangspunktet lavt vannbehov til klekkeri og startforing
 • Driftsteknisk lite krevende
 • Stor fleksibilitet
 • Liten risiko for tap av biomasse
 • Lav investeringskostnad

Typisk for et gjennomstrømningsanlegg:

 • Det benyttes råvann (ferskvann og/eller sjøvann)
 • Vannet renner rett gjennom karet uten noen form for gjenbruk eller resirkulering
 • Det tilsettes oksygen i vannet
 • Det benyttes energianlegg til oppvarming av vannet.  
 • Gjennomstrømning er den mest vanlige teknologi på klekkeri og startfôring
 • Stor driftsikkerhet
 • Enkelt å drifte
 • Biologisk nærmest det vi finner i naturen

Eksempel på kar med gjennomstrømning:

 • Kar Ø 8 meter, vannsøyle 2 meter.  
 • 14 gr. C
 • 100’ fisk à 50 gram
 • 50 kg/m3
 • Oksygenmetning avløp 80%
 • Vannbehov uten oksygenering: 14.000 l/min, teoretisk utskiftningstid 7,1 min
 • Vannbehov med oksygenering: 1.700 l/min, teoretisk utskiftningstid 59 min