‹ SYSTEMLØSNINGER

Artec Aqua Hybrid System™ – FTS-R

Gjenbruksløsninger har kommet som et supplement til den tradisjonelle gjennomstrømningsteknologien. Etter hvert som vanntilførselen ble en mer beskattet ressurs, var man i mange tilfeller avhengig av å redusere vannforbruket for å øke produksjonen.

Med redusert vanntilførsel oppstår problemer med høyt nivå av CO2 i karet. Med installasjon av CO2 luftingsanlegg endres teknologien fra gjennomstrømning (FTS) til gjenbruk (FTS-R).

Fordeler med Hybrid vs. RAS:

 • Driftsteknisk lite krevende og innehar lite komplisert vannbehandling.
 • Stor fleksibilitet i forhold til karvis temperaturstyring
 • Høy biosikkerhet.
 • Lav investeringskostnad.
 • Liten risiko for tap av biomasse.'

Fordeler med Hybrid vs. FTS:

 • Redusert karvolum
 • Redusert vanndistribusjonsnett
 • Redusert pumpestørrelse
 • Redusert vannmengde til avløpsrensing

Typisk for et hybridanlegg:

 • Det benyttes råvann (ferskvann og/eller sjøvann)
 • 3 hovedprinsipper:
  – Karvis CO2 lufting
  – Sentral CO2 lufting hvor vann fra en avdeling filtreres, luftes for CO2, og deretter benyttes vannet i annen avdeling
  – Sentral CO2 lufting, hvor det hentes ut en del av avløpsvannet som filtreres og luftes for CO2. og deretter ledes tilbake til samme avdeling.
 • Det benyttes normal energianlegg til oppvarming av vannet

FTS-R

Dagens CO2-luftere er meget effektive og er disse rett dimensjonert kan nivået av CO2 holdes på rett nivå i forhold til fiskehelseforhold og myndighetskrav.  

Vannforbruket i et gjenbruksanlegg er normalt dimensjonert slik at behovet for råvann utgjør 40% av et gjennomstrømningsanlegg.


Eksempel FTS-R:

 • Kar Ø8 meter, vannsøyle 2 meter
 • 14 gr.c
 • 100 000 fisk a 50 gram
 • tetthet lik 50 kg/m3
 • Oksygenmetning avløp 80%
Vannforbruk ved gjennomstrømning (FTS):
 • Vannbehov: 1700 l/min
 • Teoretisk utskiftningstid: 59 min
Vannforbruk ved gjenbruk (FTS-R):
 • Vannbehov 700 l/min
 • Teoretisk utskiftingstid 147 min
Vannbesparelse ved FTS-R vs. FTS er ca. 60%.