‹ SYSTEMLØSNINGER

Artec Aqua RAS™

Artec Aqua AS har utviklet et resirkuleringskonsept tilpasset det norske markedet. I den sammenheng har NIVA utført tester av vannkvalitet og fiskehelse og UiN har foretatt stressmålinger. Rapporten fra NIVA og UiN viser at konseptet gir god vannkvalitet og blant det laveste stressnivå som noensinne er målt innen landbasert oppdrett.

Fordeler:

 • Et dokumentert resirkuleringsanlegg.
 • Stor grad av del-strømmer til vannbehandling gjør at mindre vannmengder må pumpes over biofilteret.
 • Lave kostnader til oppvarming av råvannet som tilføres anlegget.

Eksempel på vannforbruk:

Gjennomstrømning:

 • Vannbehov 1700 L/MIN
 • Teoretisk utskiftingstid 59 min

Gjenbruk:

 • Vannbehov 700 liter/min
 • Teoretisk utskiftingstid 147 min

RAS:

 • Vannbehov 70 liter/min
 • Teoretisk utskiftingstid 1440 min (1 døgn)

RAS vs. FTS og FTS-R:

 • Høyere kompleksitet og høyere smitterisiko.
 • Høyere krav til drift og vedlikehold av teknisk utstyr.
 • Krever røkting også av bakteriene i biofilteret.

Rapport om Artec Aqua RAS:

Utviklingssjef Viktor Fiveland:

«Rapporten viser fantastiske målinger, nesten over forventningene. Her har vi truffet blink med vårt konsept. Men produkter og prosesser kan alltid forbedres og vi skal fortsatt ha fokus på hva som kan forbedres og videreutvikles.

Forsker, Ole-Kristian Hess-Erga, ved NIVA (Norsk institutt for vannforskning):

«Artec Aqua har gjort en grundig jobb for å få dokumentert sitt konsept. Målingene viser gode resultater, og resirkuleringskonseptet kan benyttes til kommersiell smoltproduksjon på lik linje med et tradisjonelt gjennomstrømmingssystem.»