Gjennomstrømningsanlegg - FTS

Gjennomstrømmingsanlegg har vært den grunnleggende teknologien fra oppdrettsnæringens opprinnelse. Når fisketettheten i anleggene begynte å økte var første tiltak å tilføre oksygen til karene. Anlegg man i dag omtaler som gjennomstrømmingsanlegg har normalt vannbehandling som inneholder oksygenering, temperaturregulering og lufting.

Typisk for et gjennomstrømningsanlegg: 

Det benyttes råvann (ferskvann og/eller sjøvann)
Vannet renner rett gjennom karet uten noen form for gjenbruk eller resirkulering
Det tilsettes oksygen i vannet
Det benyttes energianlegg til oppvarming av vannet.  
Gjennomstrømning er den mest vanlige teknologi på klekkeri og startfôring
Stor driftsikkerhet
Enkelt å drifte
Biologisk nærmest det vi finner i naturen


Gjennomstrømsanlegg.png

Eksempel på kar med gjennomstrømning:

Kar Ø 8 meter, vannsøyle 2 meter. 
 14 gr. C
 100’ fisk à 50 gram
 50 kg/m3
 Oksygenmetning avløp 80%
 
Vannbehov uten oksygenering:
14.000 l/min, teoretisk utskiftningstid 7,1 min
 
Vannbehov med oksygenering:
1.700 l/min, teoretisk utskiftningstid 59 min

Hvorfor gjennomstrømning:  

Vi anbefaler gjennomstrømming fortrinnsvis til klekkeri og startforing:

  • I utgangspunktet lavt vannbehov til klekkeri og startforing.
  • Driftsteknisk lite krevende.
  • Stor fleksibilitet
  • Liten risiko for tap av biomasse
  • Lav investeringskostnad