Systemet er dokumentert med at NIVA har utført tester av vannkvalitet og fiskehelse og UiN har foretatt stressmålinger. Rapporten viser at konseptet gir god vannkvalitet og blant det laveste stressnivå – noensinne målt innen landbasert oppdrett.

Vår RAS er bl.a. levert til Salmobreed Salten AS, som er meget fornøyd. Anlegget er driftet med høy salinitet uten hendelser med tap av biomasse eller lignende.

RAS.png

Artec Aqua RAS:

  • Velfungerende og dokumentert resirkuleringsanlegg for både ferskvann og sjøvann. • Prosjektert med vesentlig fokus på skadelige gasser i vannet. • CO2 lufting ved det enkelte karet, gir mindre vannmengde som må leveres over til biofilteret.

Ta kontakt om du ønsker informasjon om vårt RAS konsept.