Gjenbruksanlegg – FTS-R

Gjenbruksløsninger har kommet som et supplement til den tradisjonelle gjennomstrømningsteknologien. Etter hvert som vanntilførselen ble en mer beskattet ressurs, var man i mange tilfeller avhengig av å redusere vannforbruket for å øke produksjonen. Med redusert vanntilførsel oppstår problemer med høyt nivå av CO2 i karet. Med installasjon av CO2 luftings anlegg endres teknologien fra gjennomstrømning (FTS) til gjenbruk (FTS-R).

Typisk for gjenbruksanlegg:

Det benyttes råvann (ferskvann og/eller sjøvann)
 3 hovedprinsipper:
      –Karvis CO2 lufting
      –Sentral CO2 lufting hvor vann fra en avdeling filtreres, luftes for CO2, og deretter benyttes vannet i annen avdeling
      –Sentral CO2 lufting, hvor det hentes ut en del av avløpsvannet som filtreres og luftes for CO2. og deretter ledes tilbake til samme avdeling. 

Det benyttes normal energianlegg til oppvarming av vannet

 

Gjennomstrømsanlegg.png

FTS-R 

Dagens CO2 luftere er meget effektive og er disse rett dimensjonert kan nivået av CO2 holdes på rett nivå i forhold til fiskehelseforhold og myndighetskrav.   

Vannforbruket i et gjenbruksanlegg er normalt dimensjonert slik at behovet for råvann utgjør 40% av et gjennomstrømningsanlegg.


Eksempel FTS-R:
 • Kar Ø8 meter, vannsøyle 2 meter
 • 14 gr.c
 • 100 000 fisk a 50 gram
 • tetthet lik 50 kg/m3
 • Oksygenmetning avløp 80%
Vannforbruk ved gjennomstrømning (FTS):
 • Vannbehov: 1700 l/min
 • Teoretisk utskiftningstid: 59 min
Vannforbruk ved gjenbruk (FTS-R):
 • Vannbehov 700 l/min
 • Teoretisk utskiftingstid 147 min
Vannbesparelse ved FTS-R vs. FTS er ca. 60%

Fordeler med gjenbruk vs. RAS:
 • Driftsteknisk lite krevende og innehar lite komplisert vannbehandling.
 • Stor fleksibilitet i forhold til karvis temperaturstyring
 • Høy biosikkerhet.
 • Lav investeringskostnad.
 • Liten risiko for tap av biomasse.
Fordeler med gjenbruk vs. gjennomstrømning:
 • Redusert karvolum
 • Redusert vanndistribusjonsnett
 • Redusert pumpestørrelse
 • Redusert vannmengde til avløpsrensing