ArtecA_Havnevik_RAW (1).jpg


Anlegget var det første stamfiskanlegget bygget i NordNorge, og det er AquaGen avd. Steigen som drifter anlegget.

Med anlegget i full drift vil det kunne produsere minimum 150 millioner rognkorn årlig, basert på landsetting av stamfisk fra Nova Sea, Nordlaks og Cermaq sine lokalisasjoner i regionen.

ArtecA_Havnevik_RAW (67) (1).jpg

ArtecA_Havnevik_RAW (77).jpg