artec-tafjord-hofset.jpg


Artec Aqua har vært totalentreprenør og levert et nøkkelferdig anlegg til Hofset Aqua. Anlegget er bygget på et område der byggherre tidligere har hatt produksjon av settefisk.

Prosjektet er det første, der vi har designet og bygget, et komplett anlegg for ørretoppdrett. 

Anlegget gir Hofset Aqua et nytt «gir» i forhold til å være selvforsynt med fisk til sine matfiskanlegg.

artec_aqua_tafjord_tonemolnes_2018_31.jpg
artec_aqua_tafjord_tonemolnes_2018_16.jpg