‹ STILLINGER

Prosjekteringsleder Prosess

Bli en del av et ledende prosessteknisk fagmiljø på landbasert oppdrettsteknologi

Artec Aqua - totalentreprenør for landbasert oppdrett.
Vi var tidlig ute med en satsing på landbasert oppdrett, og har siden oppstart i 2002 posisjonert oss som en ledende totalentreprenør av landbasert oppdrettsanlegg til stamfisk, smolt, og matfisk, hvor selskapets mange egenutviklede produkt- og prosesstekniske løsninger utgjør spydspissen i teknologien. Vi håndterer jobben fra rådgivning, prosjektering, kontrahering, bygging, og igangkjøring, og våre anlegg er i dag i drift langs store deler av kysten. Dette er vi stolt av, men vi er fortsatt i en vekstfase og utvikler oss stadig for å møte fremtidens krav. Vi vil mye, vi skal mye, og vi har en ambisjon om å utvikle verdens mest pålitelige anlegg for landbasert oppdrett.

Vi ser etter en Prosjekteringsleder prosess som vil lede et tverrfaglig team knyttet til prosjekteringsfasen av våre prosessanlegg. Du vil bli en del av en avdeling bestående av 26 svært kompetente medarbeidere.

Du har gjerne erfaring fra prosjektering av prosessanlegg eller lignende med stor grad av kompleksitet. Har du bakgrunn og kunnskap om fiskebiologi og -velferd, og/eller RAS-anlegg, kan det være en stor fordel.

Som person er du planmessig og nøyaktig, samtidig som du har evne til å drive prosesser fremover på en god måte. Du har gode relasjonelle egenskaper som gjør at du evner å koordinere og lede ressurser. Videre er det viktig for oss at du nysgjerrig og faglig engasjert.

Du skal jobbe hos oss fordi vi kan tilby deg et unikt fagmiljø innenfor prosessfaget, hvor vi har stort fokus på ny teknologi og bærekraftige løsninger. Bransjen vi jobber i er i stor utvikling, og vi sitter daglig i spennende utfordringer vi gjerne ikke har et umiddelbart svar på. Videre er kulturen vår preget av at det er kort vei fra ord til handling, så vi verdsetter ulike initiativ fra våre medarbeidere.

Arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner

Gå til søknadsside