‹ STILLINGER

Prosjekteringsleder

Vil du lede prosjektering av neste generasjons oppdrettsanlegg?

Artec Aqua - totalentreprenør for landbasert oppdrett.
Vi var tidlig ute med en satsing på landbasert oppdrett, og har siden oppstart i 2002 posisjonert oss som en ledende totalentreprenør av landbasert oppdrettsanlegg til stamfisk, smolt, og matfisk, hvor selskapets mange egenutviklede produkt- og prosesstekniske løsninger utgjør spydspissen i teknologien. Vi håndterer jobben fra rådgivning, prosjektering, kontrahering, bygging, og igangkjøring, og våre anlegg er i dag i drift langs store deler av kysten. Dette er vi stolt av, men vi er fortsatt i en vekstfase og utvikler oss stadig for å møte fremtidens krav. Vi vil mye, vi skal mye, og vi har en ambisjon om å utvikle verdens mest pålitelige anlegg for landbasert oppdrett.


Nå ser vi etter en Prosjekteringsleder som vil lede et tverrfaglig prosjekteringsteam knyttet til bygging av store landbaserte matfiskanlegg i Norge. Du vil ha en sentral rolle i store og komplekse byggeprosjekter i en næring som er fremtidsrettet og nyskapende.

Vi ser etter deg som har solid erfaring fra bygg- og anleggsprosjekter i prosjekteringsfasen, enten fra rådgiver, entreprenør eller byggherre. Du har erfaring med ledelse av tverrfaglige ressurser i komplekse prosjekter, og kan vise til gode resultater.

Du er en person som er god på å planlegge og skape samhandling på tvers av ulike fagdisipliner både internt og eksternt. Du har evne til å inspirere folk rundt deg og du trives med å ta ledelsen og organisere arbeidet. I tillegg er du en som motiveres av tanken på å være med på å bygge opp et fagmiljø hos oss knyttet til byggeteknisk prosjektering.

Du skal jobbe hos oss fordi vi kan tilby unike prosjekter i en spennende bransje som bare er i startfasen av sin utvikling. Vi er ledende på det vi driver med, så vi tror at du kan utvikle deg hos oss, i tillegg til at du kan tilby oss mye i retur. Vi har fortsatt en sterk gründerånd i selskapet, så vi setter pris på initiativ fra våre medarbeidere, og det er kort vei fra en idé til handling.

Arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner

Søk på stillingen