‹ STILLINGER

Innkjøpsleder

Vil du lede innkjøp til store komplekse totalentrepriser?

Artec Aqua - totalentreprenør for landbasert oppdrett.
Vi var tidlig ute med en satsing på landbasert oppdrett, og har siden oppstart i 2002 posisjonert oss som en ledende totalentreprenør av landbasert oppdrettsanlegg til stamfisk, smolt, og matfisk, hvor selskapets mange egenutviklede produkt- og prosesstekniske løsninger utgjør spydspissen i teknologien. Vi håndterer jobben fra rådgivning, prosjektering, kontrahering, bygging, og igangkjøring, og våre anlegg er i dag i drift langs store deler av kysten. Dette er vi stolt av, men vi er fortsatt i en vekstfase og utvikler oss stadig for å møte fremtidens krav. Vi vil mye, vi skal mye, og vi har en ambisjon om å utvikle verdens mest pålitelige anlegg for landbasert oppdrett.

Som følge av økt oppdragsmengde ser vi etter en Innkjøpsleder som vil lede innkjøpsprosessen knyttet til bygging av store landbaserte matfiskanlegg i Norge. Vår innkjøpsavdeling består av 5 dyktige medarbeidere, og du vil bli en del av et team som har en sentral rolle inn i våre prosjekter.

Vi ser etter deg som har solid erfaring fra innkjøpsprosessen, fortrinnsvis fra bygg- og anleggsprosjekt. Du har gjerne jobbet som prosjektleder eller i andre prosjektadministrative roller, hvor du har vært ansvarlig for innkjøp i prosjekter med en viss kompleksitet, for byggherre eller totalentreprenør. Det er en fordel om du har solid byggeteknisk forståelse.

Som person er du målrettet, systematisk og nøyaktig. Du har god forretningsforståelse og har evne til kompleks problemløsning slik at du kan ta veloverveide beslutninger. Du trives med å jobbe i team og være rådgiver inn i ulike prosesser.

Du skal jobbe hos oss fordi vi har unike prosjekter i en bransje som er i rivende utvikling. Som en del av innkjøpsavdelingen vil du ha en svært viktig funksjon hos oss, og du får jobbe med innkjøp av komplekse løsninger og produkter. Vi kan og tilby deg reell påvirkningskraft på hvordan vi skal jobbe både på avdelingen og hvilken funksjon innkjøp skal ha i våre prosjekter. Det er kort vei fra ord til handling hos oss.

Arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner

Søk på stillingen