Karrieremuligheter i Artec Aqua

Bli med på noe større enn «bare» gode oppdrettsløsninger.

Et miljø å vokse i

Siden starten i 2002 har vi holdt fokus på å være best på det vi skal drive med. Dette har over tid gitt gode resultater, bransjens beste folk og et fantastisk fagmiljø som vi er stolte av.

En bransje for framtiden

Det forventes stor vekst i etterspørselen av landbasert oppdrettsanlegg i tiden som kommer.

Forventningen kommer av at det vil bli gitt få nye konsesjoner i sjø, kombinert med høy innovasjonstakt i bransjen. Utviklingen i produksjonsmulighetene på land gir gode utsikter for oppdrett av nye arter og håndtering av hele livsløpet fra rogn til matfisk.

Ungt selskap i fart

Vi er et vekstdrevet selskap med høy innovasjonstakt i en bransje vi bare har sett begynnelsen av.