‹ AKTUELT

Tildelt kontrakt for Salmon Evolution's Fase 2

Salmon Evolution ASA har i dag tildelt Endúr ASA sitt heleide datterselskap Artec Aqua AS kontrakten om å levere prosessanlegget for fase 2 (BTB) av lakseoppdretters landbaserte oppvekstanlegg for lakseoppdrett på Indre Harøy, Norge.

I henhold til kontrakten vil Artec Aqua umiddelbart starte prosjektdesignfasen for anlegget. Denne fasen er planlagt å pågå til utgangen av 2023. Med forbehold om endelig investeringsbeslutning av Salmon Evolution vil Artec Aqua også levere sin hybride gjennomstrømningsteknologi og administrere bygging og igangkjøring av prosessanlegget.

Den totale prosjektkostnaden for fase 2, inkludert anleggsarbeid og prosessanlegg, er beregnet til 1,6 – 1,7 milliarder kroner. Prosessanlegget som vil bli levert av Artec Aqua, utgjør en betydelig del av den totale prosjektkostnaden.

Artec Aqua har tidligere utført design, konstruksjon og idriftsettelse av Salmon Evolutions fase 1 på Indre Harøy. Dette anlegget har levert sterke resultater over en lengre periode.

– Vi er glade for å bli tildelt denne kontrakten og å fortsette vårt langvarige samarbeid med Salmon Evolution. Samlet sett har resultatene ved Indre Harøy vært gode, og tilbakemeldingene fra kundene våre er at vår prosjektgjennomføring og vår teknologi er en stor bidragsyter til denne suksessen, sier Ingegjerd Eidsvik, administrerende direktør i Artec Aqua.

– Artec Aqua er en av verdens ledende leverandører av teknisk infrastruktur til landbaserte oppdrettsanlegg, og Salmon Evolution bygger raskt opp sine produksjonsvolumer. Det er et svært verdifullt samarbeid for begge selskapene, og vi ser fram til å bidra til å skape enda sterkere operasjonelle, biologiske og økonomiske resultater i Indre Harøy fremover, sier Jeppe Raaholt, administrerende direktør i Endúr ASA.

Salmon Evolution har allerede startet med innledende grunnarbeid og planlegger å være i posisjon til å starte fase 2 byggearbeid innen utgangen av 2023.

Kontrakten inkluderer også en intensjon om at Artec Aqua skal levere teknisk infrastruktur for Salmon Evolutions fase 3 (BTC), som er dobbelt så stor i forhold til fase 1 og 2, ved Indre Harøy.

– Salmon Evolution setter standarden høyt når det kommer til kvaliteten på våre leverandører og tjenestene de leverer. Artec Aqua har bevist at de besitter kompetanse og evner til å levere utbyggingsprosjekter i henhold til våre forventninger. Vi ser fram til å samarbeide med dem også i denne fasen, sier Trond Håkon Schaug-Pettersen, administrerende direktør i Salmon Evolution.