‹ AKTUELT

Sammen for en global teknologihub innen akvakultur

Artec Aqua går sammen med flere sentrale aktører innen havbruksteknologi og etablerer Global Aquaculture Tech Hub (GATH).

Foto: MMC First Process

Initiativet samler bransjen for å etablere en samarbeidsarena der målet er å skape en internasjonal kompetanse-hub for akvakultur som driver markedsrettet innovasjon og gjør regionen globalt attraktiv. Tilrettelegging for samarbeid og økt verdiskaping vil stå sentralt.

- Dette er et spennende initiativ vi ønsker å være med å utvikle i fortsettelsen. Det var ikke noe alternativ å ikke delta, sier Ingegjerd Eidsvik, daglig leder i Artec Aqua. Nettverket skal være nærings- og bransjedrevet. Det skal gjøres en jobb for å styrke nettverket og markedsføre regionen og den verdensledende kompetansen som er her.

Videre ønsker en at det skal være attraktivt for relevante bedrifter å etablere seg i regionen, dette vil også være viktig i forhold til rekruttering av nye medarbeidere og posisjonering som global kompetansehub for næringen.

Aktører i Global Aquaculture Tech Hub pr 18.08.21:
Sølvtrans, MMC First Process, PatoGen, Cflow, Optimar, Hofseth Aqua, Rostein, Artec Aqua, Salmon Evolution, Møreforsking, Norconsult, Normex og Atlantic Sapphire. Sekretariat for satsingen er Næringsforeningen Ålesundsregionen.