‹ AKTUELT

Salmon Evolution, et gjennombrudd for Artec Aqua innen landbasert matfisk

Første slakt for Salmon Evolution var også et gjennombrudd for Artec Aqua, som er totalentreprenør og teknologileverandør med ansvar for å prosjektere og levere anlegget. Nå forventer Artec Aqua økt etterspørsel for tilsvarende hybridsystemer.

VarioStreamer fra Artec Aqua settes i drift. Foto: Ane Silseth Skarvøy

Den første smolten ble satt inn i slutten av mars og i løpet av 230 dager hadde fisken vokst fra 300 gram til 4,7 kilo, noe som var langt over Artec Aquas forventning. Første slakt ble foretatt allerede i begynnelsen av november.

– Vi er veldig stolte over at Salmon Evolution valgte Artec Aqua Hybrid SystemTM , sier salgssjef og gründer Bjørn Finnøy. Teknologien består av produkter utviklet av Artec Aqua, som sammen sørger for et riktig karmiljø med god vannkvalitet for laksen. Dette er helt avgjørende for at fisken skal trives og vokse. Hvert kar er en egen biologisk sone slik at smitterisikoen er redusert til et absolutt minimum.

– Tilveksten har vært svært god, det har vært lav dødelighet og superior andelen var 94%. Resultatene fra Salmon Evolution viser at teknologien fungerer også for landbasert matfisk, fortsetter Finnøy.

Oppdretts-tank fra Artec Aqua. Foto: Ane Silseth Skarvøy

Erfaring fra landbaserte stamfiskanlegg  

Artec Aqua har i løpet av de siste 10 årene prosjektert og bygget flere landbaserte stamfiskanlegg for rognprodusenter som AquaGen og Benchmark Genetics. Gjennom dette arbeidet har selskapet utviklet kunnskap, konsept og utstyr til å håndtere stor fisk på land. Det stilles høye krav til fiskelogistikk med fisk i størrelser 10-15 kilo og gjennom leveransene av slike stamfiskanlegg har Artec Aqua utviklet produkter og løsninger hvor det kan vises til svært gode biologiske resultater over tid. Disse erfaringene fra stamfiskanlegg er nå overført til Artec Aqua sine landbaserte matfiskprosjekter.

Salmon Evolution er det første anlegget i sitt slag. Teknologien er kjent og utprøvd for produksjon av smolt, postsmolt og stamfisk, men et slik matfiskanlegg har stilt krav til utstyr med langt større dimensjoner. Hvert kar er på gigantiske 5 000 m3.

Artec Aqua i full byggeaktivitet på Salmon Evolution. Foto: Martin Vere

Artec Aqua Hybrid SystemTM

Teknologien benyttet hos Salmon Evolution er utviklet av Artec Aqua AS. Det hybride systemet gjør at man kan gjenbruke rundt 65% av vannet, og en unngår å bruke biologiske filter (RAS). Vann pumpes ut av kar over effektive luftesystem som fjerner CO2, før det tilbakeføres til karet. Det hybride systemet har også temperaturstyring av vannet, og effektiviteten i energianlegget tilsvarer 50 ganger effekt i forhold til tilført energi.

Imponert over folkene

– Et slikt prosjekt hadde aldri kunnet blitt realisert uten dedikerte og flinke folk. Det kreves nytenkning og stor innsats i både prosjekterings- og gjennomførings-fase. På det meste har det vært mer enn 200 arbeidere på byggeplassen, legger Bjørn Finnøy til.

Bilde: Stolt anleggsleder Jon Roger Pettersen, med gjester på befaring på Salmon Evolution. Foto: Artec Aqua

– Artec Aqua har gjennom 20 år levert løsninger og nøkkelferdige oppdrettsanlegg for smolt, postsmolt, stamfisk og nå matfiskanlegg. Selskapet har en visjon om å gjøre fiskeoppdrett renere, tryggere og mer lønnsomt. Våre anlegg skal være ledende i verden på bærekraftig matproduksjon. Artec Aqua er i sluttfasen av første byggetrinn for Salmon Evolution AS. Med sitt design og enorme dimensjoner, er dette et banebrytende prosjekt, også sett i et globalt perspektiv. Artec Aqua er også i gang med prosjektering av et tilsvarende matfiskanlegg for Geo Salmo på Island, med forventet byggestart neste år, avslutter Finnøy.