‹ AKTUELT

Ny viktig milepæl for Salmon Evolution

I mai 2020 markerte vi startskuddet og første spadetak for Salmon Evolution. Nå, 20 måneder senere har vi nådd en ny, viktig milepæl – vi har tatt havet på land.

Foto: Salmon Evolution

Testing og klargjøring for produksjon

Anlegget er nå i full gang med testing og klargjøring for produksjonsstart før den første smolten ankommer i en brønnbåt, en kort sjøreise unna. Fredag 14. januar strømmet fem millioner liter krystallklart sjøvann inn i testtanken, fra 95 meters dyp. Tatt fra åpent hav utenfor Hustadvika hadde dette tilsiget en temperatur på 8°C.

Alt etter planen

– Denne milepælen er viktig for Artec Aqua og vårt byggeprosjekt for Salmon Evolution. Oppkjøringen er i henhold til fremdriftsplan, og alt utstyr som ble testet fungerer som forventet. Snart kommer den første fisken inn i anlegget og vi gleder oss til fortsettelsen, sier Ole Gunnar Lyngstad, prosjektleder i Artec Aqua.

Artec Aqua er totalentreprenør for prosjektet som blir ett av Europas største oppdrettsanlegg på land.