‹ AKTUELT

Ny milepæl for Salmon Evolution

Artec Aqua er i rute med prosjekt Salmon Evolution. Nå skal karene monteres.

Om karene

Fase 1 av prosjektet innebærer ferdigstilling av 12 kar, hvert av de på 28 meter i diameter og ca. 13 meter høye.  Karene får kompakt tak og blir utrustet med innvendige gangbaner. Vannstanden i karene vil være 8 meter og inneholde ca 5 mill. liter vann. Sertifiseringen av karene iht NS 9416 er i gang i samarbeid med Aquasafe.

Det er store dimensjoner i sving på Indre Harøy

Salmon Evolution – et fyrtårn for bærekraftig oppdrett


Prosjekt Salmon Evolution, med sin kompleksitet, størrelse og omfang bidrar til å ta Artec Aqua et skritt nærmere ambisjonen om å være verdens mest pålitelige leverandør innenfor landbasert oppdrett. I løpet av byggeperioden har prosjektet blitt lagt merke til som et fyrtårn for bærekraftig oppdrett, med målsetting om å produsere laks på en mest mulig skånsom måte samtidig som at rasjonell drift ivaretas.

A-Consult ble valgt som leverandør

Det er danske A-Consult Agro som skal levere prefabrikkerte betongelementer til karene. – De ble valgt i sterk konkurranse med øvrige karkonsept. Både glassfiber, stål og plasstøpte kar ble vurdert, forteller prosjektleder i Artec Aqua Ole Gunnar Lyngstad, som har ansvaret for prosjektet på Indre Harøy. Han legger til at kostnads- og fremdriftsmessig kom prefabrikkerte kar av betongelementer klart best ut.