‹ AKTUELT

Ny HMSK Leder i Artec Aqua

Anne Ma Tomren er på plass i nyopprettet stilling som HMSK leder fra og med 1. september.

Anne Ma Tomren, ny HMSK Leder i Artec Aqua

Anne Ma er 37 år gammel og kommer fra Ålesund. Hun har en bachelorgrad i Bioingeniørfaget og en mastergrad i HMS fra NTNU. - Jeg gleder meg veldig til å bli en del av et selskap og en næring i sterk vekst, sier Anne Ma.  

Anne Ma har mer enn 10 års erfaring innen kvalitet- og HMS-ledelse i næringsmiddelindustrien (produksjon av marine ingredienser), hvor hun blant annet har hatt ansvar for utvikling og digitalisering av kvalitets- og HMS-system, etterlevelse av regulatoriske krav, samt interne og eksterne revisjoner.

– Vi ser fram til at Anne Ma får brukt sin erfaring og kompetanse til å videreutvikle og forbedre selskapets kvalitets- og HMS-system. Det er en ambisjon at selskapet gjennom hennes arbeid skal posisjonere oss bedre for å håndtere de økende krav til dokumentasjon og sertifiseringer, sier Asbjørn Skaro, Prosjektsjef.