‹ AKTUELT

Industrieventyret fortsetter

Vi har signert en prinsippavtale om andre byggetrinn for det landbaserte oppdrettsanlegget til Salmon Evolution på Indre Harøy.

Foto: Ane Silseth Skarvøy

Norsk industrihistorie

Salmon Evolutions landbaserte oppdrettsanlegg på Indre Herøy er et norsk industrieventyr. Første byggetrinn er nå inne i en operativ testfase, med planlagt smoltinnlegg i mars 2022. Artec Aqua har vært totalentreprenør for første del av prosjektet, og det er derfor svært gledelig at Salmon Evolution nå har valgt Artec Aqua som totalentreprenør også for andre fase.

Håkon A. Berg, CEO i Salmon Evolution, og daglig leder i Artec Aqua, Ingegjerd Eidsvik, signerer prinsippavtale for byggetrinn to på oppdrettsanlegget på Indre Harøy.

Milliardkontrakt

Prinsippavtalen innebærer prosjektering, bygging og igangkjøring av byggetrinn to. Kontrakten har en samlet verdi på mellom 1,3 og 1,4 milliarder kroner og vil gå over flere år. Det er skissert prosjekteringsfase gjennom 2022, og at byggefase initieres i slutten av 2022. Innholdet i avtalen gjelder kommersielle betingelser og rammene for den endelige avtalen. Det er forventet at signering av endelig avtale vil skje i løpet av første halvår 2022.

Ingegjerd Eidsvik, daglig leder i Artec Aqua

– Det er veldig gledelig at Salmon Evolution velger Artec Aqua som totalentreprenør også til det andre byggetrinnet av sitt landbaserte oppdrettsanlegg. Det er en stor anerkjennelse både av vår kompetanse og gjennomføringsevne, men også av vår egenutviklede hybridteknologi, sier daglig leder i Artec Aqua, Ingegjerd Eidsvik.