‹ AKTUELT

Gaselle for 8. gang

Artec Aqua AS har vært gjennom en eventyrlig reise siden oppstarten i 2002 med høy omsetningsvekst og god lønnsomhet.

Kompetanseselskapet har tidoblet omsetningen de siste fem årene, med et foreløpig rekordår i 2017. Selskapet forventer blant annet at havbruksnæringen på land vil ta av, og tror på en ytterligere dobling av omsetningen de neste tre-fire årene.

Den 22. november 2018 mottar Artec Aqua utmerkelse som gaselle for åttende gang siden oppstarten av selskapet i 2002. I det første hele driftsåret var selskapets inntekter på i underkant av to millioner kroner, men var gjennom en sterk vekstperiode fra 2005 til 2010. I 2006 ansatte Artec Aqua to nye medarbeidere i tillegg til gründerne, og i dag teller bedriften 35 ansatte.  

Har vokst med rekordfart

Fra 2012 opplevde akvakulturnæringen en nedgang i investeringene, og Artec Aqua fulgte med ned i bølgedalen sammen med de fleste andre aktørene i bransjen. I 2014 kom en voldsom oppgang med over 100 millioner kroner i omsetning mot 35 millioner året før. Siden da har selskapet vokst med rekordfart, spesielt de siste årene. I 2016 hadde selskapet en omsetning på om lag 168 millioner kroner (driftsresultat 18,6 millioner), i 2017 en omsetning på knappe 348 millioner og et driftsresultat på 28,7 millioner.

Lykkes på land

  • Den norske havbruksnæringen har satt seg et mål om å øke produksjonen fra 1,2 millioner tonn i 2017 til fem millioner tonn i 2050. Hvis havbruksnæringen skal klare å øke produksjonen må mye gjøres på land, sier daglig leder Ingegjerd Eidsvik i Artec Aqua.

Hun forteller at vi opplever et økende politisk og samfunnsmessig engasjement ift å flytte næringen på land, pga lakselusproblematikk, sykdom, forurensing og fiskerømming.  

  • Vi er ikke i tvil om at store deler av den fremtidige produksjonsøkningen vil tas på land, sier Eidsvik.
  • Vi ser et sterkt vekstpotensial i eksisterende og nye settefiskanlegg, stamfiskanlegg, samt rene landanlegg der hele produksjonssyklusen er på land. Vi ser også muligheter for vekst innen landbasert oppdrett internasjonalt – muligens også med andre arter enn laks og ørret.  

Norske oppdrettere i front

Stadig flere norske aktører satser på oppdrett av laks på land i tillegg til oppdrett i merder eller lukkede anlegg i sjøen. En undersøkelse Fiskeridirektoratet har utarbeidet for Sysla viser at det per 15. oktober 2018 er ni aktører som har kommersiell akvakulturtillatelse for oppdrett av matfisk på land. Salmon Evolution på Indre Harøy i Fræna utenfor Molde er den største av de ni. De planlegger en årlig produksjon på 28.800 tonn laks, noe som tilsvarer en produksjon på 100 millioner laksemåltider i året, og blir med det det største anlegget i Europa.

Totalentrepriser

I 2010 besluttet Artec Aqua å endre strategi fra å legge vekt på leveranse av enkeltprodukter, til komplette landbaserte oppdrettsanlegg som rognfabrikker og smoltanlegg. Den strategiske endringen medførte at selskapet satte bort produksjon, lager, montering og automasjon til underleverandører.

  • Vi ville bli et mer rendyrket kompetanseselskap. Vi leverer en totalentreprise og tar oss av alle grensesnittene ut mot de ulike leverandørene i et byggeprosjekt, sier Eidsvik.  

Rigger for videre vekst

- Når vi rigger selskapet for videre vekst ser vi etter folk med kompetanse som kan komplettere oss. Vi trenger enda flere flinke folk som er sultne på utfordringer, både unge og erfarne medarbeidere slik at vi kan effektivisere og forbedre det vi har gjort tidligere, og fortsatt være best på å utvikle nye system og løsninger. Det handler om å utvikle teknologi og løsninger som styrker Norge som verdens fremste sjømatnasjon. Det handler også om å bidra til å sikre trygg, sunn og god mat til jordens befolkning, avslutter Ingegjerd Eidsvik, daglig leder i Artec Aqua.  

Gasellene

Gaselle er en utmerkelse som deles ut av Dagens Næringsliv i samarbeid med Dun & Bradstreet. Gasellene er det Dagens Næringsliv karakteriserer som Norges raskest voksende og mest vellykkede bedrifter. Blant kriteriene for å bli kategorisert som en gaselle må selskapet ha minst doblet omsetningen på fire år, og selskapet må tjene penger. Hvert år kårer Dagens Næringsliv landets mest vellykkede gaseller.

https://www.dn.no/staticprojects/2018/10/gasellene/