‹ AKTUELT

Fra rogn til rogn – uten forstyrrelser

Fredag 1. juli kunne Artec Aqua offisielt overlevere andre byggetrinn av det biosikre fyllsyklusanlegget Profunda i Barstadvika i Ørsta kommune, til AquaGen.

Dedikerte medarbeidere, samarbeidspartnere og et godt kundeforhold er åpenbart en viktig faktor for at vi har klart å levere til avtalt tid, sier prosjektleder Bjørn Berge i Artec Aqua.

Prosjektleder i Artec Aqua, Bjørn Berge og teknisk leder i AquaGen, Håvard Ramsfjell.

Geologiske forhold fra istiden

Beliggenheten for dette anlegget er nøye gjennomtenkt. I Barstadvika finnes nemlig helt spesielle geologiske forhold knyttet til grusmasser og avleiringer fra istida, noe som gjør at vannet filtreres på en suveren og naturlig måte. Dette er spesielt for dette anlegget, og gir en ekstra en god barriere med tanke på biosikkerhet. I tillegg til den naturlige filtreringen, renses vann inn til anlegget også med UV-filter.

Gjenbruker nesten alt ferskvann

Anlegget bygges rundt teknologien Artec Aqua Hybrid System™. Dette gjør det mulig å gjenbruke vannet, og AqueGen ser for seg at dette vil dreie seg om inntil 80 % av ferskvannet.

Det sikrer at vi vedlikeholder vannivået i brønnene på en god måte og har god oversikt på kapasiteten på disse. I tillegg er ferskvann en dyrebar ressurs som i seg selv også tilsier at gjenbruk er en viktig faktor for kunden, sier Berge.

Foto: Slik ser modningshallen ut ved anlegget.

Totalentreprenør hele veien

AquaGen Profunda ferdigstilte første byggetrinn i 2018, med Artec Aqua som totalentreprenør. Da andre byggetrinn skulle igangsettes var Artec Aqua et naturlig valg. Berge mener det er en tillitserklæring og en bekreftelse på at de har klart å innfri på tidsfrister, kostnader, teknologi og samarbeid.

Det bekrefter teknisk leder i AquaGen Håvard Ramsfjell.

– Profunda er det tredje anlegget som Artec Aqua har prosjektert og bygget for oss og vi er svært godt fornøyd med jobben de gjør. Vi har utviklet et nært og profesjonelt forhold som drives av fagkunnskap, teknologi og godt samspill. Et så fruktbart kundeforhold gir dessuten positive bidrag til andre prosjekter. Ved Profunda har vi for eksempel kopiert flere gode løsninger fra prosessen med å bygge anlegget i Steigen, forteller Ramsfjell.

Til avtalt tid og kostnad

1. juli 2022 var estimert dato for overlevering. Det gikk som planlagt.

– Det er gøy når et prosjekt overleveres på den datoen som var gitt i kontrakten. Det tilsier at vi har kalkulert godt og hatt god kontroll på leveranser og kommunikasjon i alle ledd i prosjektet. Vi har også klart å unngå forstyrrelser og forsinkelser i forbindelse med pandemi og krigen i Ukraina på en god måte, og minimert konsekvensene for prosjektet, avslutter Berge.

Prosjektlederen skal nå tilbringe noen dager ved anlegget for å sikre at innkjøringen går som den skal, før kunden etter hvert overtar driften helt, og med det kan skilte med et komplett fullsyklus, landbasert rognproduksjonsanlegg – fra rogn til rogn.

Artec Aqua takker for et flott oppdrag og gratulerer med et topp moderne anlegg. Vi ser fram til å følge AquaGen Profunda ta nye steg fram mot å bli verdens mest biosikre produsent av lakserogn.