Best på karmiljø

Vår spesialkompetanse er vannbehandling og karhydraulikk. Høy vann­kvalitet og optimal karhydraulikk er avgjørende faktorer for et godt kar­miljø – som igjen legger grunnlaget for god fiskehelse og lønnsomhet. Våre anlegg er ­ledende på området, og vi jobber kontinuerlig med å optimalisere og utvikle teknologien.

Lavere risiko for smitte gjennom rensing av inntaksvann.
Effektiv temperaturregulering
Kontinuerlige målinger av vannparametere
Effektiv fjerning av N2 og CO2
God fordeling av fisk i karet

Fleksible løsninger

Teknologiuavhengig tilnærming. Vi leverer anlegg innenfor alle teknologier (gjennomstrømning, hybrid og RAS), og er dermed ikke «farget» i vår rådgivning om hvilken teknologi som er best egnet for det enkelte anlegg. Ofte er den beste løsningen en kombinasjon av flere teknologier – med utgangspunkt i tilgjengelige vannressurser.

«Smart design handler for oss om å kunne levere en totalpakke hvor bygg og anlegg er tett integrert, og samtidig gir optimale leve- og vekstvilkår for fisken.»
André Vartdal, ingeniør prosessdesign

Arealeffektivt design

Solid erfaring innen totalentreprise av landbaserte oppdrettsanlegg gjør at vi kan planlegge for best mulig areal­utnyttelse, uten at det går på bekostning av fiskehelse og arbeidsmiljø.

Vedlikeholdsvennlig

Å planlegge for et enkelt vedlikehold er for oss en naturlig og viktig del av prosjektet. Helt fra tidlig designfase er vårt fokus rettet mot å skape anlegg som innehar funksjonelle og gjennomtenkte løsninger.

  • 3D-modellering av anlegget gjør at vi kan planlegge tilstrekkelige arealer for tilgang til komponenter som skal vedlikeholdes.
  • Alle overflater behandles for et mest mulig effektivt og enkelt renhold.
  • CIP-sløyfer (clean in place) forenkler rengjøring og håndtering av kjemikalier ved vask og desinfeksjon.

Høy driftssikkerhet

Selve «hjernen» i våre anlegg er et kontrollsenter som kontinuerlig overvåker og varsler om verdier utenfor gitt normalområde. I Artec Aqua bruker vi kun velprøvde komponenter, og som totalleverandør har vi den oversikten som kreves for å kunne sikre at hvert anlegg fungerer sømløst mellom ulike systemer.