Energianlegget er en del av første byggetrinn i Salmon Evolution sitt landbaserte oppdrettsanlegg på Indre Harøy i Hustadvika kommune.

Salmon-Evolution-_c_-Moldskred-og-ArtecAqua_Fullt-utbygd-anlegg.jpg
Illustrasjon av Salmon Evolution sitt anlegg på Indre Harøy i Hustadvika kommune. Foto: Moldskred / Artec Aqua

Uhyre effektive

De største varmepumpene som skal leveres har en effekt på 6000 kW, og hver av disse vil ha en vekt på 20 tonn.

– Varmepumpene er uhyre effektive sammenlignet med andre varmepumpeteknologier. For hver kW strømforbruk til kompressor og pumper får man 30 kW varme, sier Per Johansen som er salgssjef i PTG Frionordica.

COP står for Coefficient Of Performance, eller effektfaktor på norsk, og angir effektiviteten til et kuldeanlegg eller en varmepumpe. Varmepumpene til Salmon Evolution har en COP på 13, men varmepumpene er forsterket med avløpsveksler, og dermed oppnår energianlegget som helhet en effektfaktor (COP) på hele 30.

Synergier

Artec Aqua er totalentreprenør for prosjektet og en rekke andre bedrifter fra regionen er med som leverandører.

– Vi er et kompetanseselskap som tar oss av alle grensesnittene ut mot de ulike leverandørene i et byggeprosjekt, sier Ole Gunnar Lyngstad, prosjektleder i Artec Aqua.

Artec_Aqua_Ole-Gunnar-Lyngstad.jpg
Prosjektleder i Artec Aqua, Ole Gunnar Lyngstad. Foto: Tone Molnes

Han regner med at første byggetrinn for Salmon Evolution tilsvarer om lag 325 årsverk, eller sagt på en annen måte – hver eneste dag i løpet av byggeprosjektet vil 163 personer være i sving på anlegget eller ute hos en leverandør.  

– På byggeplass forventer vi rundt 200 personer på det meste. Det er gledelig å se at flere lokale leverandører innfrir på kompetanse og er konkurransedyktige på pris, sier Ole Gunnar Lyngstad, som til daglig leder byggeprosjektet på Indre Harøy i Hustadvika kommune.

Alle leveransene fra PTG skal produseres ved fabrikken i Malmefjorden som kun ligger to mil fra Indre Harøy der Salmon Evolution er i full gang med byggingen av et av Europas største oppdrettsanlegg på land.

PTG_Steinar Dale_tv_Ketil Røberg_th.jpg
Steinar Dale (produksjonssjef PTG) og Ketil Røberg (salgs- og markedsdirektør Marine og Industri i PTG) ved fabrikken i Malmefjorden.

Kunnskapsutvikling i nettverk 

Artec Aqua har vært gjennom en eventyrlig reise siden oppstarten i 2002, og har gått fra å levere enkeltprodukter, til komplette landbaserte oppdrettsanlegg som rognfabrikker og smoltanlegg, og etter hvert anlegg for oppdrett av matfisk på land.
Med bruk av mange underleverandører spiller selskapet en viktig rolle for andre lokale og nasjonale aktører innen næringen.

– For vår del bidrar et godt leverandørnettverk til at vi både får mer kompetanse inn i selskapet, men også mer fleksibilitet og kapasitet. For leverandørene lokalt og nasjonalt betyr det selvsagt at vi virvler opp en del arbeid som faller ned på de, forteller
Lyngstad.

Statsministeren åpnet fabrikken

PTG har utvidet fabrikken i Malmefjorden for over 20 millioner kroner og snart fylles de med store varmepumper til Salmon Evolution. 

Statsminister Erna Solberg stod for den offisielle åpningen av den nye lokalene via live streaming, og fulgte også med på avtalesigneringen mellom PTG Frionordica og Artec Aqua. 

– Aller helst skulle jeg vært der sammen med dere, men jeg håper å få komme på besøk senere. For selv om vi har stått i en koronakrise det siste året, så har ikke dere ligget på latsiden. Dere har investert store summer i å utvide fabrikken, slik at produksjonskapasiteten av norsk sjømat kan økes – med lavere energiforbruk og redusert karbonavtrykk, sa Solberg.

SalmonEvolution-_c__IndreHaroy.jpg
Foto: Vasco Pinhol