artec_aqua_daglig_leder_ingegjerd_bjrn_tonemolnes_2018_05_crop.jpg


Artec Aqua har signert kontrakt med seks nye personer og er i intervjuprosess med en til. En av de nylige ansatte var permittert i daværende stilling på grunn av koronasituasjonen, og startet i stillingen hos Artec Aqua kort tid etter signering. 

- På nyåret ansatte vi en økonomidirektør og en innkjøper. Nå har vi signert kontrakt med to nye kunderådgivere og to prosjektledere. I tillegg er vi i gang med ansettelse av en prosjektleder innen prosess, forteller daglig leder Ingegjerd Eidsvik.

Delingkultur sørger for rett opplæring
- Per i dag er det et fåtall som har spesifikk erfaring fra prosjektering fra akvakulturanlegg, så vi må se etter folk med prosesserfaring fra andre bransjer, samt biologierfaring og systemforståelse. Får vi tak i dette, kobler vi må delingskulturen i selskapet og lærer de opp!

Unngikk karantene på grunn av fleksible ansatte
- I starten av koronasituasjonen var vi bekymret for aktiviteten på byggeplassene, sier Eidsvik. Arbeidere kom fra andre steder i landet og måtte potensielt være i karantene i to uker. Heldigvis var de fleksible og ble igjen på arbeidsplassen for å unngå karantene. Vi har hatt klart å holde oppe byggeaktiviteten takket være fantastiske entreprenører!

Sterk posisjonering i markedet
Artec Aqua har mange spennende oppdrag på gang. For kort tid siden var det blant annet byggestart på Salmon Evolution sitt landbaserte anlegg, som blir blant Europas største. Selskapet merker også at antall forespørsler har økt, og tenker at dette er en kombinasjon av generell markedsvekst og en god markedsposisjon for Artec Aqua. 

- Vi har nettopp overlevert en genbank til Norsk Institutt for Naturforsking (NINA) i Rogaland og er i sluttfasen på et nytt smoltanlegg for Ellingsen Seafood i Lofoten, forteller Eidsvik.