Anlegget skal bygges på en ny tomt, ved siden av dagens smoltanlegg på Mølnarodden i Lofoten. Det vil være full drift i det gamle anlegget frem til det nye kan settes i drift. 
Artec Aqua AS er valgt som totalentreprenør for anlegget, som skal stå ferdig i løpet av 2020.Ønsker ikke RAS-teknologi
I motsetning til mange andre utbyggere, ønsker Ellingsen Seafood å unngå RAS-teknologi. Dette for å sikre en stabil drift og for at kompleksiteten ved produksjonen ikke skal øke i forhold til dagens produksjon. Teknologien valgt er derfor basert på gjenbruksløsninger. I hovedsak betyr dette at karvise CO2-luftere holder nivået av CO2 innenfor aktuelle krav. Med denne teknologien, er vannbehovet kun 40% av det behovet ville vært ved full gjennomstrømning. 

Denne teknologien er i dag brukt på eksisterende anlegg, og er derfor godt kjent for driftspersonell i bedriften.


Tilrettelagt for utvidelse til 6,0 mill. smolt
Anlegget skal forberedes for en trinn 2 utbygging, slik at produksjonen kan økes til 6 millioner smolt.