Utfylling av sjø er første etappe, for å etablere byggetomt for anlegget. Grunn- og betongarbeid starter mars 2019. 

Ellingsen.png

Anlegget skal ferdigstilles i løpet av 2020. Vi er stolt totalentreprenør og gleder oss til fortsettelsen.