Det skal bygges et påvekstanlegg for laks i kombinasjon med et anlegg for rensefisk. Rensefisk-delen skal senere kunne konverteres til lakseoppdrett dersom byggherre skulle ønske det.

svelgen4.jpg

Vi ser frem til å begynne på prosjektet, som er et meget komplekst anlegg. Rensefiskanlegget er basert på gjennomstrømningsteknologi, og lakseanlegget er basert på gjenbruksteknologi.

Anlegget er forventet ferdigstilt i mai 2021.

Svelgen2.jpg