Fjellhall-WHS-Artec-Aqua.jpg
Illustrasjon: Artec Aqua

Industrieventyr i hjemfylket

- Å få ta del i et industrieventyr i vårt hjemfylke gir en helt spesiell stolthetsfølelse. Vi kjenner også en glede over å få delta i utviklingen av nye bærekraftige produksjonsanlegg for laks, skjult i fjellhaller midt i et av Norges vakreste områder, sier senior prosjektleder i Artec Aqua, Andres Thyri. 
Andres Thyri, Senior prosjektleder i Artec Aqua

Denne kontrakten betyr mye for selskapet

Artec Aqua sin ambisjon er å bidra til å løse verdens behov for en bærekraftig matproduksjon, gjennom å levere verdens mest pålitelige anlegg for landbasert oppdrett.

- Vi tar fatt på oppgaven med den aller største ydmykhet. Dette er et konsept som blir større, mer unikt og som virkelig bidrar til en bærekraftig matproduksjon for en økende verdensbefolkning. Vi setter stor pris på å få jobbe sammen med Hofseth som så tydelig setter bærekraft på agendaen og viser dette gjennom handling, sier Thyri. 

Perspektivbilde-av-Moldskred-AS.jpg
Illustrasjon: Moldskred AS

Kombinasjon av teknologier for optimal produksjon

– I dette prosjektet får vi brukt vår kompetanse og erfaring der ulike teknologier kombineres for optimal produksjon. Vi planlegger RAS for smoltanlegget, gjenbruk for postsmolt, og gjennomstrømning for matfiskanlegget, forteller Andres. 

Fjellhall-WHS-snitt-Artec-Aqua.jpg
Illustrasjon: Artec Aqua


– Erfaringen vi har etter bygging av stamfiskanlegg for bl.a. Salmobreed og AquaGen, kan trekkes frem som viktigste kriterier for at vi over tid har utviklet teknologi, kompetanse og funksjonelle anlegg for stor fisk på land, avslutter han.

Nedlagt-olivingruveanlegg-foto-Artec-Aqua.jpg
Dette nedlagte gruveanlegget er lokasjon for WHS-prosjektet. Foto: Artec Aqua
Forside-Magasin.png


Denne saken er basert på utdrag fra en større artikkel i seneste utgave av Kyst.no sitt magasin Norsk Fiskeoppdrett. Les også flott artikkel om denne saken på kyst.no.