‹ BACK

Eide Smolt velger Artec Aqua for oppgradering av anlegg

Artec Aqua har blitt tildelt en kontrakt fra Eide Smolt med en samlet verdi på omtrent 70 millioner kroner. Kontrakten inkluderer også en opsjon på ytterligere 38 millioner kroner.

På byggeplassen går alt etter planen med god fremdrift. (Bilde tatt 23/4-24)

Rehabiliterer Eide Smolt

Artec Aqua fikk tildelt det spennende oppdraget med å rehabilitere smoltanlegget til Eide Smolt i Sunndal. Etter å ha overtatt anlegget fra Lerøy Sjøtroll i 2022, er nå Artec Aqua og byggherre Eide Fjordbruk i full sving med arbeidet, som startet like etter påske.

Totalleverandør

Kontrakten omfatter rehabilitering av smoltanlegget i Sunndal, Mauranger. Som nøkkelferdig leverandør vil Artec Aqua stå for prosjektering, bygging og igangkjøring av det nye smoltanlegget. De vil ta i bruk sin anerkjente og pålitelige Artec Aqua Hybrid System-teknologi.

Rask og effektiv byggeprosess

Byggefasen startet tidlig i andre kvartal som planlagt, med forventet byggetid på under ni måneder. – Dette prosjektet ligger innenfor kjernen av Artec Aquas kompetanse, og vi er klare til å levere et topp moderne anlegg til Eide Smolt, sier Andres Thyri, prosjektleder for Artec Aqua AS.

Starten på et langsiktig forhold

Ingegjerd Eidsvik, administrerende direktør i Artec Aqua, uttrykker takknemlighet for muligheten til å levere dette anlegget til Eide Smolt. – Dette er vår første kontrakt med Eide Smolt, og håper dette prosjektet markerer starten på et langsiktig forhold, sier Eidsvik.