Fasade_-6.jpg
Trapp 2.jpg
Arbeidere påbygg.jpg

Artec Aqua har prosjekter og bygget et nytt smoltanlegg på Mølnarodden i Lofoten, Norge. Fabrikken er bygget ved siden av byggherres gamle anlegg, som ble revet når nye anlegget stod ferdig. Anlegget er bygget med mulighet for utvidelse slik at produksjonskapasiteten kan økes fra 4 til 6 millioner smolt. 

Anlegget gir Ellingsen Seafood en økt kapasitet og anledning til langt bedre utnyttelse av sjølokasjoner, bedre fiskehelse og totaløkonomi i foretaket.