Ellingsen-seafood-ArtecAqua.jpg


Artec Aqua er totalentreprenør og skal levere et nøkkelferdig anlegg. Anlegget bygges ved siden av kundens eksisterende anlegg, som vil være i full drift frem til det nye settes i drift. Anlegget er prosjektert slik at der enkelt kan komme en utvidelse til slik at man kan øke produksjonen fra 4 til 6 millioner smolt årlig. Ellingsen seafood vil med dette få en solid oppgradering i både kapasitet og kvalitet, og vil bli selvforsynt med smolt til sine matfiskanlegg.