På dette byggeprosjektet har det vært en todelt entreprise, der Artec Aqua AS har besørget totalentreprisen for prosessanlegget inkludert prosesselektro, mens Fauske Bygg har besørget en byggrelatert totalentreprise.

Anlegger utgjør en solid utvidelse av Cermaq sin egenproduksjon av smolt, og med dette anlegget i drift er Cermaq i stor grad selvforsynt med smolt.

_TSA4911.jpg

_TSA5142.jpg

Forsan.jpg