Rognhall med tilhørende teknisk avdeling, som vil kunne håndtere inntil 80 millioner rognkorn årlig. Anlegget ble overlevert juni 2018.