Vi har levert et påvekstanlegg for stamfisk til AquaGen Profunda i Barstadvika i Ørsta kommune. Anlegget vil kunne øke produksjonen av rognkorn fra ca. 30 til 100 millioner årlig. Anlegget er en totalentreprise og nøkkelferdig anlegg ble levert i oktober 2018.