Artec Aqua signerte avtale med Hofseth Aqua om oppføring av settefiskanlegg 21. desember 2017. Prosjektet er et nytt settefiskanlegg med totalramme lik 187 millioner kroner.


Dette er en viktig milepæl for Artec Aqua. Vi ser frem til fortsettelsen av prosjektet som skal realiseres i samarbeid med flere lokale underleverandører.

Dette er det første nye settefiskanlegget som Artec Aqua bygger i hjemfylket, noe som er stor stas. Anlegget blir et visningsanlegg der både Artec Aqua og Hofset Aqua sine kunder vil få innsyn i moderne landbasert oppdrett, uten å bevege seg inn i smittesoner.

Prosessanleggene holder høy kvalitet med hensyn til fiskehelse og vekst, og blir en meget effektiv produksjonsenhet.