Produkter

Klikk på produktnavnet for å laste ned produktark (pdf).
Systemløsning Gjenbruksanlegg
Dødfisksamler / FishTrap
Kar og tanker
Prosess styring og overvåkning
Sortering og fiskepumping
Trommelfilter
Vakuumlufting og CO2 lufting
Strålerør / VarioStreamer
Ventiler, rør og rørmontasje