Nordnorsk Stamfisk AS

Tilbake

Nytt stamfiskanlegg i Steigen, Nordland.
Total investeringsramme ca. 170 millioner kroner.
Artec Aqua har prosjektert og levert anlegget.
Byggestart: november 2013. Overlevering: april 2015.

Vi har vært total-leverandør av nytt stamfiskanlegg. Byggherre er Nordnorsk Stamfisk AS og anlegget skal driftes av AquaGen AS.