Optimalisering av karmiljø

Tilbake

Utviklingsavdelingen vår har fokusert mye på karmiljøet i oppdrettskarene. Dette har resultert i nye løsninger som optimaliserer karmiljøet og effektiviserer røkterens arbeid!


Litt om våre produkt og optimaliseringer vi har gjort: 


1. Tårnsil
Vi har utviklet system med automatisk rengjøring av tårnsil, samt to-trinn løfting av tårnsil for uttak av dødfisk og for fisketapping. Systemet drives med elektrisk aktuator. 

_TSA5127.jpg


2. Kar-potte
Pottene våre må tilpasses det utstyret den skal virke sammen med, og derfor har vi utviklet vårt eget pottedesign. Tidligere var kar-leverandøren vår premissleverandør for pottene. Vi har tatt kontroll over pottene for at alt utstyr skal fungere optimalt for karmiljøet.

IMG_0116.jpg


3. FishTrap
FishTrap er vår løsning for oppsamling av dødfisk på utsiden av karet. Vi har de siste sju årene gjort små justeringer av produktet for å optimalisere funksjonen for oppsamling av dødfisk, kombinert med at silsystemer skal harmonere med offentlige krav mot rømningssikring.   

_TSA5022.jpg


4. VarioStreamer 
Vårt strålerør med variabel åpning leveres i hovedsak med elektrisk aktuator, slik at røkter enkelt kan tilpasse den karhydraulikken som ønskes. VarioStreamer kan enkelt programmeres til såkalt «trimtiltak» ved at karet får økt sirkulasjonshastighet en kortere periode daglig.

_TSA5002.jpg


5. CO₂-lufting
Karvis CO₂-lufting holder CO₂-nivået under myndighetsnivå inntil en reduksjon av vanntilførsel til under 40% av normal gjennomstrømning. Den store sirkulasjonen over lufteren bidrar også til mer effektiv transport av partikler fra karbunnen til avløpet. 

_TSA5118.jpg