En totalleverandør

for landbasert oppdrett

Artec Aqua er din samarbeidspartner hele veien fra forprosjekt til ferdig anlegg. Vi leverer produkter og system for gjennomstrømnings-, gjenbruks- og resirkulerings- anlegg (RAS).

Produkter

Gode produkt og prosessløsninger er viktig. I tillegg til våre egenutviklede produkt har vi gode underleverandører som utfyller vårt sortiment.

Systemløsninger

Vi leverer gjennomstrømningsanlegg, gjenbruksanlegg og resirkuleringsanlegg (RAS).

Nøkkelferdige anlegg

Vi har kunnskap og erfaring til å gjennomføre totalentreprise-prosjekter innen landbasert oppdrett.

 

Nøkkelferdige anlegg

Vår organisasjon er rustet til å håndtere totalentrepriseprosjekter.

1 Prosjektering og budsjettering

Artec Aqua har inngående kunnskap om produksjonsplanlegging og optimalisering av anlegg. Vi har besørget prosjektering av flere av landets mest moderne anlegg for settefisk og stamfisk. Solid erfaring med utbedring og nybygging gjør oss i stand til å lage gode budsjett.

2 Prosjektledelse

Vår prosjektadministrasjon består av prosjektledere og prosjektsekretær. Vi bruker eksterne samarbeidspartnere for byggeledelse bygg og anlegg. Vi har lang erfaring med ulike totalentrepriser og tekniske totalentrepriser innen landbasert oppdrett.

3 Komplett leveranse

Vi har et stort utvalg produkt tilpasset kunder med høye krav til kvalitet og funksjon. For bygg og anlegg besørger vi gjerne anbudskonkurranser med aktørene som er aktuelle i forhold til byggeplassens lokalisasjon. Avtalte påslag og "åpen bok" er ofte valgte løsning mellom oss og byggherre.

Balanserte kontrakter


Vi har kontraktskompetanse og erfaring med de fleste aktuelle NS-kontrakter. Vi tilpasser kontrakter slik at det harmonerer med kundens ønsker for ansvar og risikofordeling.

Vi har god erfaring med prosjekter som legges opp med samspills-avtaler. Da kan man i størst grad forbedre prosjektet underveis og man er ikke låst til løsninger som forelå på kontrakts-tidspunktet. Dette gir optimale muligheter for en åpen og god dialog mellom byggherre og entreprenør i hele prosjektperioden.

 

Gode relasjoner og godt samarbeid.


Det er et klart mål for Artec Aqua at det etter endt leveranse foreligger gode relasjoner mellom oss og kunde. Vår oppfølging skal ikke slutte selv om prosjektet er satt i drift og overlevert.

Se referanser
 
 

Systemløsninger

Vi leverer skreddersydde systemløsninger for gjennomstrømnings-, gjenbruks- og resirkuleringsanlegg.


God funksjonalitet, høy driftssikkerhet og optimalisert produksjon er viktige parameter, uavhengig om det er et gjennomstrømnings-, gjenbruks- eller resirkuleringsanlegg (RAS). Vi kan besørge kvalitet i alle ledd.

Gjennomstrømning

Gjennomstrømning blir ofte foretrukket der vannressursen ikke er en begrensende faktor og er trolig den sikreste produksjonsmetoden vi kjenner idag. Metoden blir og ofte kombinert med gjenbruksløsninger.
Gjenbruk

Gjenbruk er en velegnet løsning for oppdrett av laks og ørret. Løsningen brukes ofte i anlegg der vannressursen er blitt en begrensende faktor, eller i nye anlegg der man ønsker lave investeringskostnader og høy fleksibilitet. Opptil 50% gjenbruk er vanlig.


Resirkulering – RAS

Artec Aqua har utviklet en resirkulerings-teknologi tilpasset de høye krav som gjelder for norsk oppdrettsvirksomhet.

Vårt konsept for resirkulering er testet og dokumentert av NIVA. Målingene utført viser at vannkvaliteten er oppsiktsvekkende god.


 

En pådriver for produktutvikling

Optimaliserte prosesser og høy driftssikkerhet er viktige innsatsområder for vår produktutvikling.


Vår utviklingsavdeling har i en årrekke jobbet med forbedring av produkter og prosesser. Dette har resultert i produkter som RAS modulen Multistep MB, VariOx, VarioStreamer, SaturOx, DeGasso og FishTrap. 

Ønsker du mer informasjon, ta gjerne kontakt med:

Bjørn Finnøy

Salgssjef

Mob: +47 41 42 39 41
E-post: bfi@artec-aqua.com

Bjørnar Flem

Prosjektsjef

Mob: +47 41 42 39 34
E-post: bfl@artec-aqua.com

Sissel Walderhaug

Prosjekteringsleder

Mob: +47 91 84 55 45        
E-post: swa@artec-aqua.com